:
:
Glömt lösenord?

Fler språk

  • flags
  • flags
  • flags
  • flags
  • flags
  • flags
  • flags

Privacy Policy

 

Sekretesspolicy


Din privata information är viktig för oss. All personlig information du ger oss kommer att behandlas enligt denna konfidentialitetspolicy.


Alla DTNs företag* är bundna till att skydda dina personliga detaljer. Denna konfidentialitetspolicyn förklarar våra rutiner för databearbetning och dina alternativ rörande på vilka sätt dina personliga uppgifter används. Om du har några frågor gällande din personliga information eller frågor gällande vår bearbetning, var vänlig och kontakta oss genom att skicka ett e-brev eller skriva till oss: The Data Protection Officer, Legal Department, PA Group, 292 Vauxhall Bridge Road, London SW1V 1AE.

När du tillhandahåller personlig information till ett DTN-företag är vi skyldiga att behandla denna information på ett lagligt sätt, i enlighet med Data Protection Act 1998.
Vi kan efterfråga information från dig för att behandla din transaktion, fullfölja din order eller tillhandahålla de tjänster och produkter du förväntar dig. Denna information kan innefatta, men är inte begränsad till, detaljer såsom ditt namn, din adress, din e-postadress, telefonnummer och kontodetaljer. Om du prenumererar på en tjänst eller produkt från DTN kommer vi att använda din personliga information för att tillhandahålla den tjänst eller produkt du väljer (dvs. skicka dig påminnelser om lösenord eller meddelanden om att den aktuella tjänsten eller produkten har tagits ur tjänst för nödvändiga åtgärder eller rutinunderhåll). Dessutom kan vi samla information från dig, till exempel för att svara på en fråga du har ställt till ett DTN-företag. Vi kan använda informationen du tillhandahåller för våra egna interna statistiska ändamål.
Vi kommer inte att ge ut någon personlig information du ger oss till en tredje parts-organisation utanför DTNs företag, om vi inte måste göra detta för att tillhandahålla produkterna eller tjänsterna du väljer, eller om vi är skyldiga eller tillåtna enligt lag att lämna ut den.
När du tillhandahåller personlig information till ett DTN-företag kan du avsäga dig från att ta emot ytterligare marknadsföringsmaterial från DTNs företag. Om du vill avsäga dig ifrån att ta emot marknadsföringsmaterial från DTNs företag, kontakta den DTN-personal till vilka du lämnade in din personliga information, eller så kan du skicka ett e-brev. Dock, om du väljer att få marknadsföringsmaterial skickat till dig kommer du att ges alternativet att när som helst avstå från att ta emot vidare information om den produkten eller tjänsten från oss.
Om du vill korrigera eller uppdatera den personliga information vi har om dig, kontakta din vanliga DTN-kontakt så snabbt som möjligt, eller skriv till oss på följande adress: The Data Protection Officer, Legal Department, PA Group, 292 Vauxhall Bridge Road, London SW1V 1AE, England.
Du har rättighet att efterfråga en kopia av den personliga informationen vi har om dig och korrigera eventuella felaktigheter. Adressera din förfrågan till: The Data Protection Officer, Legal Department, PA Group, 292 Vauxhall Bridge Road, London SW1V 1AE, England.Webbplatser

När du besöker ett DTN-företags webbplats är det möjligt att vi använder "cookies". Cookies är textfiler som identifierar din dator för vår server. Våra webbplatser använder bara cookies för att stödja och förbättra din erfarenhet av vår webbplats.
DTNs webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser som är utanför vår kontroll och som inte lyder under denna konfidentialitetspolicy. Observera att om du besöker andra sajter genom de länkar vi tillhandahåller kan dessa sajters operatörer samla information om dig som kan användas av dem enligt deras konfidentialitetspolicy, vilken kan vara olik vår.

"DTN" betyder Meteo Consult BV (eller eventuellt tillhörande holdingbolag) och varje dotterbolag till Meteo Consult vid varje givet tillfälle (eller eventuellt tillhörande holdingbolag).